Наукова діяльність

ГалузьТема, реєстраційний номер (за наявності) дослідженняКерівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)
Термін виконанняКафедра, навчально-науковий інститут
Наукова школа: Економічний розвиток в умовах глобалізації
Суспільні наукиФінансовий механізм екологічно-безпечного підприємництва (№0120U100831)

(фундаментальне дослідження)

Чепелюк Г.М., доцент кафедри фінансів та банківської справи, к.е.н., доцент2020-2022 рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

Суспільні наукиІнноваційні технології управління підприємствами в умовах цифрової трансформації (№0120U100840)

(фундаментальне дослідження)

Руденко М.В., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, к.е.н., доцент2020-2022 рр.кафедра менеджменту та інформаційних технологій
Суспільні наукиЗабезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів (№0121U113271)

(прикладне дослідження)

Відповідальний виконавець Хуторна М.Е., професор кафедри фінансів та обліку,
д.е.н., доцент
2020-2022 рр.Кафедра фінансів та обліку, кафедра управління, інформаційних технологій та права

ГалузьТема, реєстраційний номер (за наявності) дослідження

Керівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Термін виконанняКафедра, навчально-науковий інститут
Наукові школи:

Банківництво в системі сталого економічного розвитку

Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання

Суспільні наукиФормування системи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: інституційний та обліковий аспект (№0118U001042)

(фундаментальне дослідження)

Хуторна М.Е., доцент кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2021 рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

кафедра обліку і оподаткування

 

Галузь

Тема, реєстраційний номер (за наявності) дослідження

Керівник НДР
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

Термін виконання

Кафедра, навчально-науковий інститут

Наукова школа: Банківництво в системі сталого економічного розвитку
Суспільні науки

 

Теоретичні засади та практичний інструментарій управління діяльністю банків на ринку похідних фінансових інструментів (№0117U003837) (фундаментальне дослідження)Пантєлєєва Н.М., професор кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2020рр.кафедра фінансів та банківської справи

 

Наукові школи:

Економічний розвиток в умовах глобалізації

Інтелектуалізація інформаційних систем і підтримка прийняття рішень в економіці і освіті

Суспільні науки

 

Технічні науки

Цифрова економіка: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (№0117U003836)

(фундаментальне дослідження)

Пантєлєєва Н.М., професор кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент2018-2020рр.кафедра фінансів та банківської справи

кафедра менеджменту та інформаційних технологій

кафедра обліку і оподаткування

кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін

Наукова школа: Економічний розвиток в умовах глобалізації
Суспільні наукиМодернізація вітчизняної правової системи в умовах євроінтеграції України (№0118U004231) (фундаментальне дослідження)Брайченко С.М., завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент2018-2020рр.кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін


2021/2022 н.р.

2020/2021 н.р.

2019/2020 н.р.

Щиро вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека» в 2019/2020 навчальному році та бажаємо їм подальших творчих успіхів та нових досягнень!
ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!!!

Дипломи переможців, грамоти та сертифікати будуть надіслані на електронні адреси учасників Конкурсу, а оригінали – Новою поштою!

2018/2019 н.р.

Міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір” – це електронний фаховий науковий журнал, що заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ), видавцем якого є Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Метою журналу «Фінансовий простір» є оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

DOI префікс журналу: 10.18371

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки). Міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір” включено до категорії “Б” фахових видань України (Наказ МОН України від 02.07.2020 р. №886 (Додаток 4)).

Журнал включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

  1. Index Copernicus Journals Master List 2019  (ICV 2019: 80.51)
  2. EBSCO Publishing (США)
  3. Open Academic Journal Index (OAJI)
  4. ResearchBib (Японія)
  5. Google Scholar
  6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Журнал приймає статті, які відповідають загальним критеріям значимості за спеціальностями – 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.

Сайт наукового журналу «Фінансовий простір»

Електронний архів містить матеріали наукового, освітнього та методичного призначення, які підготовлені науково-педагогічними працівниками, докторантами та аспірантами Університету

Сайт репозитарію УБС

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.