Ліцензії та сертифікати

Черкаський навчально-науковий інститут «Університету банківської справи» здійснює освітню діяльність відповідно до:

  • Ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636077 від 10.03.2015 р., видана рішенням Акредитаційної комісії від 27.01.2015р., протокол № 114); витяги з протоколів рішень засідань Акредитаційної комісії України від 31.03.2015 року № 115, від 28.05.2015 року № 116, від 30.06.2015 року № 117, від 24.07.2015 року № 118 (Додаток – Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»);
  • Сертифікату про акредитацію за IV рівнем акредитації (серія РД-IV № 1170085, виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 року, протокол № 109, термін дії сертифіката до 01 липня 2019 року);
  • РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (протокол № 10 (53) від 22 червня 2021 р.) АКРЕДИТОВАНО терміном на 5 років освітню програму «Менеджмент» (ідентифікатор у ЄДЕБО 18698), рівень вищої освіти – Бакалавр, галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальність – 073 Менеджмент Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи.

Підготовка фахівців здійснюватиметься за такими галузями знань:

  • 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями: 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа і оподаткування; 073 – Менеджмент
  • 08 «Право» за спеціальністю:081 – Право
  • 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю: 121 – Інженерія програмного забезпечення

У квітня 2021 року Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи пройшов акредитацію освітніх програм першого (бакалаврського) освітнього рівня “Інженерія програмного забезпечення” і “Менеджмент”.

Висловлюємо щиру вдячність експертам за ґрунтовні висновки й відзначені сильні сторони освітньо-професійних програм, висловлені рекомендації щодо їх подальшого вдосконалення.

Матеріали акредитаційної експертизи 2016
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» освітнього ступеня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» освітнього ступеня магістр у Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» у Черкаському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.