Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

international_activity

Одним з головних завдань міжнародної діяльності Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи згідно з Концепцією інноваційного розвитку Університету банківської справи на 2010-2020 роки є його подальша інтеграція у міжнародний академічний простір.

Основні напрямки міжнародної діяльності

 1. Імплементація державної політики щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
 2. Залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм.
 3. Відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів між Університетом банківської справи та іноземними партнерами;
 4. Залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі;
 5. Направлення студентів, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;
 6. Сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та студентів;
 7. Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 8. Проведення спільних наукових досліджень;
 9. Організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 10. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 11. Спільна видавнича діяльність.

Міжнародна співпраця є невід’ємною складовою діяльності Інституту, важливим засобом щодо забезпечення якості освіти та її відповідності міжнародним стандартам.

Міжнародні партнери Черкаського навчально-наукового інституту

International_partners

 1. Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь)
 2. Брестський державний технічний університет (м. Брест, Республіка Білорусь)
 3. Університет Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка)
 4. Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Республіка Латвія)
 5. Вища школа – Університет прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина)
 6. Казахський економічний університет ім.. Т. Рискулова (м. Алмата, Казахстан)
 7. Краковський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща)
 8. Університет ім.. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща)
 9. Національний банк Польщі (м. Варшава, Республіка Польща)
 10. Вища школа менеджменту в Барселоні (м. Барселона, Іспанія)

Гранти

Гранти Університету банківської справи на участь в освітніх та наукових міжнародних проектах:

 1. Модернізація курсів з інформаційної безпеки та стійкості («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains», 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) (грант проекту Темпус, координатор проекту – Таллінський технічний університет (м. Таллінн, Естонія).
 2. Модуль трансферу знань: з прикладного дослідження і технологічно-підприємницького обміну ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research And Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange To Development Of Interdisciplinary Curricula Modules, 544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) (грант проекту Темпус, координатор проекту – Вища школа – Університет наук Йоаннеум (м. Грац, Австрія).
 3. Поширення досвіду Вишеградської четвірки і нарошування потенціалу громадянського суспільства в галузі фінансової освіти (грант Вишеградського фонду, координатор проекту – асоціація Childand Youth Finance International (м. Амстердам, Нідерланди).

Темпус

Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

Програма Темпус сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів.

З 2014-2020 р. відкривається нова освітня програма ЄС Еразмус+.

TEMPUS KTU

Університет банківської справи Національного банку України є учасником проекту TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES).

Тривалість проекту: 01.12.2013р.-01.12.2016р.

Метою проекту є створення центрів трансферу знань (KTUs) у шести українських університетах-партнерах.

Оскільки на сьогодні спостерігається великий розрив в кооперації бізнесу (індустрії) – освіти – науки, щоб зв’язати ці три складові у рамках проекту і будуть створюватися KTU-центри як окремі структурні одиниці університетів. Ці центри будуть виконувати роль інтерфейсів між університетами та «зовнішнім світом», допомагаючи представникам університетів (викладачам, дослідникам, студентам) пропонувати свої знання, інновації та компетенції ринку.

Координатор проекту від Університету банківської справи – Гордєєв О.О., доцент кафедри банківської справи Інституту банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи.

Інформація про проект англійською мовою

Партнери проекту:

 1. FH JOANNEUM(м. Грац Австрія)
 2. World University Service– Austrian Committee (м. Грац Австрія)
 3. Budapest University of Technology and Economics(м. Будапешт, Угорщина)
 4. Royal Institute of Technology(м. Стокгольм, Швеція)
 5. Universitat de Girona(м. Жирона, Іспанія)
 6. Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая(м. Київ, Україна)
 7. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»(м. Харків Україна)
 8. Університет банківської справи (м. Київ, Україна)
 9. Хмельницький національний університет(м. Хмельницький, Україна)
 10. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного(м. Київ, Україна)
 11. Дніпродзержинський державний технічний університет (м. Дніпродзержинськ, Україна)
 12. Українська Студентська Асоціація (м. Київ, Україна)
 13. Науково-технічний центр інноваційних технологій в машинобудуванні (м. Харків Україна)
 14. Асоціація підприємств малого бізнесу (м. Київ, Україна)
 15. Закарпатська торгово-промислова палата (Україна, Ужгород)
 16. Український інститут науково-технічної і економічної інформації (м. Київ, Україна)
 17. Дніпропетровський агрегатний завод (м. Дніпропетровськ, Україна);

Міжнародні програми, конкурси

В Україні існує велика кількість можливостей для студентів старших курсів, аспірантів,викладачів, молодих вчених та  науковців щодо отримання грантів на дослідження у закордонних навчальних закладах. Гранти включають витрати на проїзд, проживання, харчування,власне  проведення наукових досліджень.

Молоді вчені, які активно займаються науковою діяльністю, бажають  професійно розвиватися, мають високий рівень володіння іноземною мовою (англійська/німецька) можуть знайти в цьому розділі інформацію щодо можливостей отримання грантів у закордонних університетах.

Стипендіальні програми та проекти:

Стипендіальні програми Erasmus + та Jean Monnet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm

Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта: http://www.fulbright.org.ua/

Програма від Швейцарської  національного наукового фонду: http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx

Програма від IADCES у м. Мельбурн (Австралія): http://iadces.com/awards-and-grants/

Стипендіальні програми у Німеччині :

Програма Copernicus, що пропонує гранти на навчання в Берліні, Гамбурзі  та Мюнхені : www.copernicus-stipendium.de/

Програми DAAD: www.daad.org.ua

Стипендії Фонду Гумбольдта: http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html 

Програма від Міжнародного Вишеградського Фонду (стипендії на навчання у Грузії, Білорусії, Албанії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії та ін.): http://visegradfund.org/scholarships/

У 2019/2020 н.р. в рамках співпраці Університету банківської справи та Краківського економічного університету здобувачі інституту Григорій Кабенгеле та Вячеслав Мельник навчалися за програмою семестрового обміну протягом 1 жовтня 2019 року – 16 лютого 2020 року. Семестрове навчання у Поліському державному університеті пройшла здобувач Яна Курченко (лютий-червень 2020).

В Університеті прикладних наук Дойче Бундесбанку (м. Хахенбург, Німеччина) 11-14 листопада 2019 р. к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи Олена Шабанова взяла участь у міжнародному стажування з академічної англійської, а саме семінарі «Англійська мова для викладачів університету». Учасники заходу з Німеччини, Білорусі та України вдосконалили навички застосування академічної англійської мови в університеті та навчилися використовувати його мовні методи для презентацій іноземною мовою.

Нажаль, внаслідок пандемії COVID-19 не відбулось навчання за програмою академічної мобільності Еразмус+ у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. В рамках міжнародної наукової співпраці НПП працівники підтримують зв’язки з колегами навчальних закладів закордоном. Кількість публікація НПП наукових статей, тез доповідей, участь у монографіях за кордоном становила 13 наукових публікацій, 10 міжнародних наукових конференцій.

Міжнародна діяльність – важливий напрям, який дозволяє реалізувати принцип академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу, впровадити кращі зарубіжні практики в організацію освітнього процесу. Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі в міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, практиках.

Протягом навчального року здобувачі вищої освіти брали участь у програмі академічної мобільності, а саме в семестровому навчанні в Львівському інституті та Інституті банківських технологій та бізнесу Університету банківської справи, за програмою Еразмус+ семестрове навчання в Познанському політехнічному університеті (м. Познань, Республіка Польща), проходили стажування в Університеті прикладних наук при Федеральному банку Німеччини (м. Гахенбург), Регіональному відділенні банку РКО Bank Polski SA (м. Люблін, Республіка Польща) – загалом 6 осіб. Доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій брав участь у програмі академічної мобільності Еразмус+ в Краківському економічному університету (Республіка Польща) з метою розширення компетенцій, умінь і навичок викладання економічних дисциплін іноземною мовою.

Керівництво Черкаського інституту і завідувачі кафедр постійно вивчають досвід провідних закордонних і вітчизняних закладів вищої освіти стосовно впровадження інноваційних освітніх програм, розробки навчальних курсів, що мають масовий характер і розміщуються на відкритих міжнародних освітніх платформах.

Міжнародна діяльність – важливий напрям, який дозволяє реалізувати принцип академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу.

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі в міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, практиках. Черкаський інститут підтримує відносини з Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Краківським економічним університетом (Республіка Польща), Університетом прикладних наук (м. Вільнюс, Литва) Литовським бізнес університетом прикладних наук (м. Клайпеда, Литва), Варшавським університетом (Республіка Польща) та іншими навчальними закладами за кордоном.

У 2017/2018 н.р. 5 науково-педагогічних працівників брали участь у міжнародних конференціях за кордоном. Протягом навчального року 1 викладач взяв участь у програмі академічної мобільності Еразмус+ (м. Вільнюс, Литва), 2 студентів пройшли семестрове навчання у навчальних закладах Польщі та Литві, 1 студент стажувався у фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу, 1 студент прийняв участь у Зимовій школі у Польщі. За програмою WORK AND TRAVEL USA бере участь 2 студентів Інституту. З цією метою відбулось удосконалення змісту і підвищення якості освітніх програм шляхом вивчення та запровадження передових педагогічних технологій, авторських курсів, майстер-класів у викладанні дисциплін навчального плану.

Здійснено заходи щодо створення та реалізації спільних магістерських програм для отримання студентами європейського диплома, підвищення якості мовної підготовки студентів.

Відповідно до Концепції про міжнародну діяльність Університету банківської справи Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, фінансово-кредитними і науковими установами різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, стажуваннях та практиках.

Упродовж 2016/2017 навчального року Черкаський інститут підтримував відносини з Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Краківським економічним університетом (Республіка Польща), Економічним університетом м. Вроцлав (Республіка Польща), УО «Поліський державний університет» (м. Пінськ, Республіка Білорусь) та іншими навчальними закладами за кордоном, а також з банківськими установами – Національним банком Польщі (м. Варшава, Польща), Регіональним відділенням банку РКО ВР у містах Люблін і Познань (Республіка Польша).

ТАБЛИЦЯ 1

Участь студентів в організації практичного навчання за кордоном, участь студентів, аспірантів і докторантів у міжнародних заходах, осіб

Назва заходу2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Міжнародні заходиза рахунок НБУ /

(за рахунок приймаючої сторони)

10112
за власний рахунок34
дистанційна участь262613
Програма подвійного диплому33
Семестрові навчання43
Літня школа114
Стажування46
Нагороди (дипломи, грамоти, сертифікати)19258

 

Протягом 2016/2017 навчального року 3 студенти пройшли семестрове навчання у навчальних закладах Польщі та Республіки Білорусь, 6 студентів стажувалися у фінансово-кредитних установах країн Європейського Союзу. За підсумками участі у міжнародних заходах студенти отримали сертифікати та відзнаки.

 1. Семестрове навчання за Міжнародною програмою обміну студентами «Erasmus+» у ІI півріччі 2016 року в Республіка Польша:

– у Краківському економічному університеті (IІ півріччя 2016 року, м. Краків, Республіка Польша): Криворучко В.

– у УО «Поліський державний університет»  (м. Пінськ, Республіка Білорусь): Ткаченко К., Сула О.

 1. Стажування в PKO Вank Polski: Бабіченко В., Данченко В., Майстренко О.

За програмами WORK AND TRAVEL USA, Практика в Німеччині та стажування в Болгарії бере участь 6 студентів Інституту.

У 2016/2017 навчальному році 18 науково-педагогічних працівників Інституту брали участь у міжнародних конференціях за кордоном.

ТАБЛИЦЯ 2

Участь науково-педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації

за кордоном, осіб

Назва заходу2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017
Читання лекцій та стажуванняЗа рахунок НБУ /

(за рахунок приймаючої сторони)

12
За власний рахунок71
дистанційна участь1
Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощоза рахунок НБУ / (за рахунок приймаючої сторони)841
за власний рахунок2
дистанційна участь2213121018
Публікації Scopus136
Публікації за кордоном26111820
Нагороди321

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Черкаський інститут продовжив активне співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах, практиках. Упродовж 2015/2016 навчального року Черкаський інститут підтримував відносини з Вищою школою – Університетом прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Національним банком Польщі (м. Варшава, Польща), Регіональним відділенням банку РКО ВР у м. Люблін (Республіка Польша), Університетом Любляни (Словенія), Краківським економічним університетом (Республіка Польща) та іншими навчальними закладами за кордоном.

ТАБЛИЦЯ 1

Участь студентів в організації практичного навчання за кордоном, участь студентів, аспірантів і докторантів у міжнародних заходах, осіб

 

Назва заходу2012/20132013/20142014/20152015/2016
Міжнародні заходиза рахунок НБУ /

(за рахунок приймаючої сторони)

10112
за власний рахунок34
дистанційна участь262613
Програма подвійного диплому33
Семестрові навчання4
Літня школа114
Стажування
Нагороди (дипломи, грамоти, сертифікати)19258

Протягом 2015/2016 навчального року 4 студентів пройшли семестрове навчання у навчальних закладах Польщі та Чехії, 4 студенти стажувалися у фінансово-кредитних 22 установах країн Європейського Союзу. За підсумками участі у міжнародних заходах студенти отримали сертифікати та відзнаки. 1. Семестрове навчання за Міжнародною програмою обміну студентами «Erasmus+» у I півріччі 2016 року в Республіка Польша: – у Вроцлавському економічному університеті (I півріччя 2016 року, м. Вроцлав, Республіка Польша): Погоріла О. – у Державної вищої технічно-економічній школі ім. Кс. Броніслава Маркевича, за двома програмами у сфері фінансів і бухгалтерського обліку (м. Ярослав, Республіка Польша): Бабіченко В., Усенко І. – у Технічному університет (м. Острава, Чехія): Лущан В. 2. Практичне навчання поєднане із заходами організованими Фондом Молодіжних Ініціатив у рамках проекту «До демократії» (м. Познань, Республіка Польща,). Термін – з 02 по 08 листопада 2015 року: Строкань О., Сачук А. 5. Стажування в PKObankPolski: Соколенко В., Литвиненко О. За програмами WORK AND TRAVEL USA та Літня практика в Німеччині бере участь 7 студентів Інституту. У 2015/2016 навчальному році 11 науково-педагогічний працівників Інституту прийняли участь у міжнародних конференціях за кордоном.

ТАБЛИЦЯ 2

Участь науково-педагогічних працівників у підвищенні кваліфікації за кордоном, осіб

Назва заходу2012/20132013/20142014/20152015/2016
Читання лекцій та стажуванняЗа рахунок НБУ /

(за рахунок приймаючої сторони)

12
За власний рахунок7
дистанційна участь
Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощоза рахунок НБУ / (за рахунок приймаючої сторони)841
за власний рахунок2
дистанційна участь2213129
Публікації Scopus13
Публікації за кордоном261116
Нагороди321

за 2014 – 2015 навчальний рік

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2014-2015 навчальному році Інститут продовжив широку співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах.

Здійснення міжнародного співробітництва було спрямовано на забезпечення участі викладачів та студентів у міжнародних наукових конференціях та форумах, набуття студентами практичних навичок професійної роботи в зарубіжних банківських установах.

Протягом 2014/2015 навчального року науково-педагогічні працівники ЧІБС брали участь у таких міжнародних заходах:

11-17 вересня 2014 р., дистанційна участь Гедз М.Й. у Міжнародній науковій конференції “Украйна-България-Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи”, яка відбулася у Економічному університеті (м. Варна, Болгарія) Доклад на тему “Современные системы оценки инновационного развития регионов”.

10-12 жовтня  2014 р. прийнято дистанційну участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові ринки і інвестиційні процеси”, яка проходила на базі Бердянського  державного  педагогічного університету ( м. Гурзуф, Крим). Колодій С.Ю.  Публікація матеріалів.

27-28 жовтня 2014 р. прийнято дистанційну участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми регіонального розвитку”, яка проходила на базі Аграрния университет Пловдив (г. Пловдив, Болгария) Гунько В. І. Публікація матеріалів.

30-31.10.2014 року дистанційна участь у V Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки, присвячена 70-річчю банківської освіти у Поліссі “Банківська система: сталість та перспективи розвитку”, яка відбувалася на базі Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь). Публікація матеріалів.

Діденко С.В. Жежерун Ю.В. Нагайчук Н.Г. Ткаченко Н.В. Чепелюк Г.М. Хуторна М.Е.

27-28.02.2015 р. дистанційна участь у Міжнародній науковій конференції “Právna veda a prax v treťom tisícročí” Факультет права Університету Павла Йозефа Шафарика м. Кошице,

Словацька Республіка, Обрусна С.Ю. Теоретико-правові засади розвитку регіональних банків в Україні. Майстренко С.В. Християнські етико-правові засади економічної діяльності

16-17 березня 2015 р., Міжнародна науково-практична конференція “Современная экономика и образование: проблемы, возможности и перспективы развития” Алматинська академія економіки та статистики м. Алмати, Казахстан Остап’юк Н.А., Біляченко О.Л. Доповідь на тему “Налоговый аспект бухгалтерского учета”.

Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном

Протягом 2014/2015 навчального року студенти Інституту брали участь у таких міжнародних заходах:

З 13 по 17 жовтня 2014 року практичне навчання у Національному банку Польщі (м. Варшава, Республіка Польща) студентів інституту Некраси О.В. та Юрової А.О. Отримано сертифікати учасників.

18-20 грудня 2014 року дистанційна участь студентки інституту Яковенко В.Ю. у міжнародному студентському науковому форумі “Студентська наукова зима в Бресті – 2014”. Публікація статті “Финансовые инструменты в системе бухгалтерского учета: особенности применения МСФО”.

Cічень 2015 р. за результатами участі студентів у міжнародному конкурсі “ХIIІ Санкт-Петербурзький відкритий конкурс ім. професора В.Н. Веніамінова”, який відбувся у Міжнародному банківському інституті (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) отримано:

диплом ІІІ ступеня:

за напрямом “Банки і фінансові ринки в епоху інноваційного розвитку”
Алека Анастасія Олегівна

за напрямом “Фінанси: проблеми та рішення”
Сачук Анна Андріївна
Строкань Ольга

З 27 по 30 квітня 2015 року студентка інституту Будник О.І. проходила практичне навчання у Вищій школі – Банківському інституті (м. Прага, Чеська Республіка). Отримано сертифікат учасника.

З 10 по 16 травня 2015 року студенти інституту Артеменко Р.Ю. та Мусієнко А.О. брали участь у Міжнародному тижні “Діяльність центральних банків”, який відбувався на базі  Вищої школи – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина). Отримано сертифікати учасників.

Наукові заходи, що відбулися на базі інституту за участю зарубіжних представників

З 08 по 10 жовтня 2014 р. на базі Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”. Країни та кількість учасників, які брали участь у заході: Польща (2), Республіка Білорусь (11), Узбекистан (12).

З 22 по 24 квітня 2015 року у Черкаському інституті банківської справи УБС НБУ (м. Київ) відбулася ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів “Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів”. Узбекістан (11), Казахстан (1).

за 2013 – 2014 навчальний рік

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2013-2014 навчальному році Інститут продовжив широку співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах.

Здійснення міжнародного співробітництва було спрямовано на забезпечення участі викладачів та студентів у міжнародних наукових конференціях та форумах, набуття студентами практичних навичок професійної роботи в зарубіжних банківських установах.

Протягом 2013/2014 навчального року науково-педагогічні працівники ЧІБС брали участь у таких міжнародних заходах:

З 10 по 11 жовтня 2013 року к.е.н., доцент кафедри економіки та управління Пасєка А.С. приймала очну участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Соціальні інновації: теоретичне і практичне розуміння (SOCIN 2013)”, яка відбулася на базі Університету Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка). Тема доповіді: “Морально-етичні цінності, як інноваційний чинник розвитку соціально-трудового потенціалу”.

З 30 по 31 жовтня 2013 року к.е.н., доцент кафедри банківської справи Карбівничий І.В. прийняв очну участь у ХІ Міжнародній науково-методичній конференції “Управління якістю у сучасному вузі”, яка відбулася на базі Міжнародного банківського інституту (м. С.-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді: “Практична підготовка спеціалістів в межах рівнів системи освіти”

З 17 по 22 листопада 2013 року к.е.н., доцент кафедри фінансів Криниця С.О. пройшов стажування у Вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина). Тематика стажування: “Викладання економічних дисциплін англійською мовою”.

27 листопада 2013 року  к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Лютова Г.М. та к.е.н., доцент кафедри банківської справи Карбівничий І.В. приймали дистанційну участь у ІІІ Науково-практичній конференції “Роль облікових практик в забезпечені сталого розвитку підприємств”, яка відбулася на базі Російського університету дружби народів (м. Москва, Російська Федерація). Публікація статті на тему “Методичні підходи до оцінки роботи науково-педагогічних кадрів ВУЗу”.

12-13 грудня 2013 року д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту Остап’юк Н.А. приймала очну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції ім. С.Б.Барнгольц на тему “Інноваційні методи обліку, статистики, аналізу та аудиту бізнесу” та виступила з доповіддю на тему: “Проблеми застосування МСФЗ в Україні: сутність та напрями вирішення”. (Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації, м. Москва, Російська Федерація).

З 15 по 16 травня 2014 року к.філос.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дмитренко М.Й. приймала очну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Час викликів та можливостей: проблеми, рішення, перспективи”, яка відбулася на базі Балтійської Міжнародної академії (м. Рига, Латвійська Республіка). Публікація статті “Підходи до управління корпоративною культурою”.

З 4 по 7 червня 2014 року заступник директора з навчально-методичної роботи, к.б.н., доцент Проценко О.Л. перебував у службовому відрядженні до Вищої школи менеджменту у Барселоні (м. Барселона, Іспанія) з метою обговорення питань співпраці між ВУЗами та участі у Міжнародному Гуманітарному форумі.

З 09 по 11 червня 2014 року к.е.н., доцент кафедри банківської справи Хуторна М.Е. брала очну участь у ХІV Міжнародній науково-практичній конференції “Ринок фінансів”, яка проходила на базі  Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Казімеж-Дольни, Республіка Польща). За результатами участі отримано сертифікат учасника. Публікація статті “Банківська система як фінансовий механізм забезпечення економічного зростання в Україні”.

Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном

Протягом 2013/2014 навчального року студенти Інституту брали участь у таких міжнародних заходах:

У листопаді 2013 року студенти інституту Безвершенко А., Грицишин А., Короткий К., Потоцький В., Сільченко О., Філіпенко А., Шльончак В. приймали командну участь в Інтернет-Чемпіонаті “Гроші” з банківського законодавства, який проводило Агенство ВЕП (м. Єкатеринбург, Російська Федерація). Отримано диплом за 4 місце в міжнародному рейтингу ВУЗів за темою “Історія грошей”.

З 25 по 29 листопада 2013 року студенти інституту Гелеверя В.В., Сільченко О.І., Ременюк А.С. проходили практичне навчання в Національному банку Польщі (м. Варшава, Республіка Польща). Отримано сертифікати учасників.

З 19 по 21 грудня 2013 р року студенти інституту брали очну участь у Восьмому міжнародному студентському форумі регіональних університетів “Студентська наукова зима у Бресті – 2013”, який відбувався на базі Брестського державного технічного університету (м. Брест, Республіка Білорусь). Костенецький Є.В. – виступ з доповіддю “Отчетность по МСФО в Украине: проблемы и перспективы”, отримано диплом ІІ ступеня. Журавель Д.Д.  – виступ з доповіддю “Роль институтов развития в модернизации экономики на основе государственно-частного партнерства”, отримано диплом ІІІ ступеня.

З 15 лютого по 15 травня 2014 р. студенти інституту Грицишин А.Г., Пидорич О.В., Тягунська О.Д. проходили навчання за програмою подвійного диплому в Університеті Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка).

04 квітня 2014 року студенти інституту приймали дистанційну участь у  8-мій Міжнародній молодіжній науковій студентській конференції “Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі”, яка відбулася на базі Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь). Публікація тез: Журавель Д.Д. – “Пути активизации финансовых институтов развития в процессе реализации национальных проектов”; Яцина Т.В. – “Особенности сметно-бюджетного финансирования учреждений здравоохранения в Украине: преимущества и недостатки”.

З 26 квітня по 03 травня 2014 року студенти інституту Гелеверя В.В. та Шльончак В.В. приймали очну участь у семінарі: Міжнародний тиждень “Діяльність центральних банків”, який відбувався у Вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Федеративна Республіка Німеччина). Отримано сертифікати учасників.

З 15 по 16 травня 2014 року студент інституту Шльончак В.В. приймав очну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Час викликів та можливостей: проблеми, рішення, перспективи”, яка проходила на базі Балтійської Міжнародної академії (м. Рига, Латвійська Республіка). Виступ з доповіддю на тему: “Оценка эффективности кредитно-инвестиционной деятельности банков Украины”. Отримано сертифікат учасника та сертифікат за кращу доповідь.

З 24 травня по 02 червня 2014 року студенти інституту Возносименко Н.В. та Цистан І.В. проходили практичне навчання. Тема: “Особливості функціонування фінансово-кредитних установ Чеської Республіки”. Навчання відбувалося на базі Вищої школи – Банківському інституті (м. Прага, Чеська Республіка). Отримано сертифікати учасників.

З 29 червня по 04 липня 2014 року студентка Інституту Сільченко О.І.  брала участь у літній школі “Міжнародна літня фінансова школа”, яка проходила на базі Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Республіка Латвія).

Cічень 2014 р. за результатами участі студентів у міжнародному конкурсі “ХII Санкт-Петербурзький відкритий конкурс ім. професора В.Н. Веніамінова”, який відбувся у Міжнародному банківському інституті (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) отримано:

Диплом І ступеня:

1. Шльончак В.В.

Диплом ІІ ступеня:

1. Булах М.Ю.

2. Литвин О.П.

Диплом ІІІ ступеня:

1. Артеменко Р.Ю.

2. Хоменко В.С.

3. Юрова А.О.

Грамота:

1. Мороз В.І.

Наукові заходи, що відбулися на базі інституту за участю зарубіжних представників

З 21 по 22 жовтня 2013 року на базі Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ відбувся Круглий стіл на тему “Про перспективи наукової співпраці Всеукраїнської асоціації політичної економії (ВУАПЕк), Міжнародної асоціації інституційних досліджень (МАІД) та Українського філософсько-економічного наукового товариства (УФЕНТ)”. Очна участь міжнародних представників: Республіка Білорусь – 1, Російська Федерація – 1.

Згідно з Концепцією про міжнародну діяльність Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) у 2012-2013 навчальному році Інститут продовжив широку співпрацю з зарубіжними вищими навчальними закладами, банківськими та науковими установами різних країн з проведення та участі у міжнародних наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах.

Здійснення міжнародного співробітництва було спрямовано на забезпечення участі викладачів та студентів у міжнародних наукових конференціях та форумах, набуття студентами практичних навичок професійної роботи в зарубіжних банківських установах.

Протягом 2012/2013 навчального року науково-педагогічні працівники ЧІБС брали участь у таких міжнародних заходах:

з 30 жовтня по 01 листопада 2012 р. к.е.н., доцент кафедри банківської справи Чепелюк Г.М. приймала участь у Міжнародній науково-методичній конференції “Управління якістю у сучасному вузі”, яка відбулася на базі Міжнародного банківського інституту (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді: “Стратегия усовершенствования банковского образования в Украине”.

з 19 по 21 листопада 2012 р. к.т.н., доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Піскун О.В. прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Управління інноваціями – 2012”, яка відбулася на базі Інституту проблем управління ім. В.А. Трапезнікова Російської академії наук (м. Москва, Російська Федерація). Тема доповіді: “Застосування методів нелінійної динаміки для моніторингу фінансових ринків”.

06 грудня 2012 р. д.е.н., професор, зав. кафедрою фінансів  Ткаченко Н.В. взяла участь у  Міжнародній науково-практичній конференції “Росія у ВТО: перспективи, завдання та проблеми”, яка відбулася на базі Інституту бізнесу та права (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді: “Проблематика оцінки платоспроможності українських страхових компаній”.

з 17 по 21 грудня 2012 р. к.е.н., професор, директор Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ  Дмитренко М.Г. та к.е.н., доцент кафедри банківської справи Гмиря В.П.  перебували у службовому відрядженні до Інституту економіки та антикризового управління (м. Москва, Російська Федерація) з метою обговорення напрямів співробітництва в освітній та науковій діяльності, системи якості освітніх послуг для постійного підвищення кваліфікаційної підготовки спеціалістів для фінансово-кредитної сфери, аналізу інноваційних методів та механізмів організації навчально-виховного та науково-дослідного процесів.

з 20 по 22 грудня 2012 р. к.е.н., доцент кафедри фінансів Нагайчук Н.Г. перебувала у службовому відрядженні у Брестському державному технічному університеті  (м. Брест, Республіка Білорусь) з метою участі у конкурсному журі ІІ Міжнародного студентського наукового форуму регіональних університетів “Студентська наукова зима в Бресті – 2012”, обміну досвідом щодо організації наукової та навчально-методичної роботи, вивчення досвіду організації студентської науково-пошукової роботи.

з 21 по 23 березня 2013 р. к.е.н., доцент кафедри фінансів Криниця С.О. брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки і нові технології викладання (Смірновські читання)”, яка відбулася на базі Міжнародного банківського інституту (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді: “Перспективи розвитку ринку спільного інвестування в Україні”.

з 27 по 28 березня 2013 р. д.е.н., професор, зав. кафедрою економічної теоріі Пустовійт Р.Ф. та к.е.н, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Саюн А.О. взяли участь у Міжнародній науково-методичній конференції “Стратегія розвитку вищої та середньої професійної освіти в Росії”, яка відбулась на базі Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація), де виступили з доповідями “Банківські кризи в умовах фінансової глобалізації” (Пустовійт Р.Ф.),  “Шляхи покращення підготовки конкурентоспроможних фахівців з обліку та аудиту” (Саюн А.О.).

з 5 по 7 червня 2013 р. к.е.н., доцент кафедри банківської справи Хуторна М.Е. приймала участь у Міжнародній науковій конференції “Знання, економіка, суспільство”, яка відбулась на базі Краківського економічного університету (м. Краків, Республіка Польща). Тема доповіді: “Менеджмент в банку: сучасні виклики та підходи до вирішення”.

з 25 по 27 червня 2013 р. к.т.н., доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Піскун О.В. перебував у службовому відрядженні щодо можливостей виконання спільних наукових досліджень в області аналізу та моделювання фінансових ринків, підготовки підручників, навчальних посібників і монографій у Фінансовому університеті при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація).

Отриманий під час закордонних відряджень досвід і знання широко використовуються при підготовці спецкурсів, лекцій, навчально-методичних матеріалів, наукових статей, доповідей, виступів на конференціях і семінарах, при проведенні дисертаційних досліджень.

Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном

з 08 по 19 листопада 2012 р.  студенти інституту Литвин О.П. та  Хоменко В.С.  взяли участь у Міжнародному навчальному семінарі “Діяльність центральних банків”  на базі Вищої школи – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, ФРН). По закінченню семінару учасники отримали сертифікати.

з 10 по 19 листопада 2012 р. студенти інституту Дахно І.А.  та Нестеренко С.Ю.  перебували на практичному навчанні та практиці у Національному банку Польщі (м. Варшава, Республіка Польща). По закінченню навчання отримали сертифікати учасників.

з 20 по 22 грудня 2012 р. студенти інституту Потоцький В.В. та Коркоц А.В. взяли участь у II Міжнародному студентському науковому форумі регіональних університетів “Студентська наукова зима в Бресті – 2012”, який відбувся на базі Брестського державного технічного університету (м. Брест, Республіка Білорусь), де виступили з доповідями: Потоцький В.В. “Удосконалення сучасних підходів до регулювання трансфертного фінансування в Україні” (диплом за III командне місце) та Коркоц А.В. “Розвиток предмета бухгалтерського обліку”.

з 08 по 17 лютого 2013 р. студент інституту Грицишин А.Г.  приймав участь у  Міжнародному навчальному семінарі “Діяльність центральних банків”, який відбувся у Вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, ФРН). По закінченню семінару отримано сертифікат учасника.

з лютого по червень 2013 р. студенти інституту Верінкевич Є.Л., Ільчук А.П., Трєскіна А.В., Невойт Г.І., Іщук В.В. приймали дистанційну участь у   Міжнародному конкурсі “Чорноморський регіон 20 років потому”, який був організований Парламентською Асамблеєю Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за підтримки Мережі університетів Чорноморського регіону.

з лютого по березень 2013 р. студенти інституту Даниленко О.О., Булах М.Ю., Богатиренко О.Ю., Шевченко В.С., Артеменко Р.Ю., Сухицька О.Ю., Оленюк О.І., Дорохіна А.О., Домінова І.В., Шльончак В.В., Кикоть М.М.  приймали дистанційну участь у II Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів і аспірантів, який відбувся на базі Фінансового університету при Уряді Російської Федерації  (м. Москва, Російська Федерація).

Наукові заходи, що відбулися на базі інституту за участю зарубіжних представників

з 18 по 19 жовтня 2012 року на базі Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ було проведено VIІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”, у якій взяли участь представники  Вищої школи – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина), Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (Росія), Інституту проблем управління РАН (м. Москва, Російська Федерація), Варшавського університету (м. Варшава, Республіка Польща), ЗО “Поліський державний університет Національного банку Білорусії (м. Пінськ, Республіка Білорусь).

з 28 лютого по 01 березня 2013 року у Черкаському інституті банківської справи УБС НБУ відбувся Міжнародний науково-практичний симпозіум “Компетентнісний підхід до підготовки фахівців для банківської системи”, присвячений 45-річчю Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), у якому взяли участь представники вищих навчальних закладів України, Білорусії, Німеччини.

з 23 по 24 травня 2013 року у Черкаському інституті банківської справи УБС НБУ відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів “Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів”, у якій приймали дистанційну участь 31 студент Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь).

Метою міжнародної діяльності Черкаського інституту банківської справи у 2011/2012 навчальному році було підвищення ефективності співпраці, пошук, вивчення і застосування кращого зарубіжного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих набутків національної освіти, підвищення іміджу Університету в Україні та за її межами.

Протягом 2011/2012 навчального року науково-педагогічні працівники ЧІБС брали участь у таких міжнародних заходах:

 1. З 14 по 15 жовтня 2011 року участь доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін к.ю.н. Дробот Ж. А. у Міжнародній конференції “Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на постсоветском пространстве” на базі Міжнародного університету “МИТСО” (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Публікація матеріалів на тему “К вопросу необходимости кодификации законодательства Украины о социальной защите”.
 2. 10 листопада 2011 року директор інституту к.е.н., професор Дмитренко М. Г. та доцент кафедри банківської справи Гмиря В. П. взяли дистанційну участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення стратегічного управління корпоративними об’єднаннями і регіональна промислова політика переходу до нової інноваційної економіки” на базі Пермського державного національного дослідницького університету (м. Перм, Російська Федерація) з публікацією матеріалів на тему “Финансовые механизмы регулирования аграрного производства региона”
 3. З 17 по 20 листопада 2011 року доцент кафедри банківської справи Гмиря В. П. взяла участь у Республіканській науково-практичній конференції “Підвищення ефективності державного управління в умовах інноваційного розвитку” на базі Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ, Республіка Білорусь). Тема доповіді “Державне регулювання фінансової підтримки аграрного виробництва України”.
 4. З 21 по 25 лютого 2012 року старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Рогова Н. В. перебувала у службовому відрядженні у Поліському державному університеті (м. Пінськ, Республіка Білорусь) з метою узгодження програм виконання науково-дослідних проектів, підготовки підручників, обміну досвідом організації наукової та навчально-методичної роботи, вивчення досвіду організації студентської науково-пошукової роботи.
 5. З 14 по 18 березня 2012 року доцент кафедри банківської справи, к.е.н. Люзняк М. Е. взяла участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки та нові технології викладання (Смірновські читання)”, що відбулась на базі Міжнародного банківського інституту (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді “Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банківської системи України”.
 6. З 25 по 29 березня 2012 року декан фінансово-кредитного факультету, к.е.н., доцент Лютова Г. М. взяла участь у роботі Міжнародної науково-методичної конференції “Вектори сучасної ступеневої освіти: підвищення якості та взаємодії з працедавцями”, що відбулась на базі Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (м. Москва, Російська Федерація). Тема доповіді “Практична підготовка спеціалістів за ступеневою системою освіти”.
 7. З 2 по 6 квітня 2012 року доцент кафедри економічної теорії, к.е.н. Кочума І. Ю. взяла участь у роботі XIII Міжнародної наукової конференції “Модернізація економіки та суспільства”, що відбулась на базі Вищої школи економіки (м. Москва, Російська Федерація) за участю Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду.
 8. З 18 по 22 червня 2012 року доцент кафедри банківської справи, к.е.н. Люзняк М. Е. пройшла стажування у Вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, ФРН)

Отриманий під час закордонних відряджень досвід і знання широко використовуються при підготовці спецкурсів, лекцій, навчально-методичних матеріалів, наукових статей, доповідей, виступів на конференціях і семінарах, при проведенні дисертаційних досліджень.

Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном:

 1. З 30 вересня по 16 жовтня 2011 року студенти Ціпуринда В. та Беззубенко Ю. взяли участь у Міжнародному навчальному семінарі “Діяльність центральних банків” на базі Вищої школи – Університету прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, ФРН). По закінченні семінару учасники отримали сертифікати.
 2. З 1 по 16 листопада 2011 року дистанційна участь студентів Горбатенко М. та Стефанчук Н. у Інтернет – форумі VI Міжнародного молодіжного банківського форуму “Сучасна банківська система: стан, проблеми та тенденції розвитку”, що проводився Міжнародним банківським інститутом (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація).
 3. З 15 по 17 грудня 2011 року дистанційна участь студентів Дмитращенко І.  та Шевченко В. з публікацією матеріалів у I Міжнародному студентському науковому форумі регіональних університетів “Студентська наукова зима в Бресті – 2011” (Брестський державний технічний університет, м. Брест, Республіка Білорусь).
 4. 6 квітня 2012 року дистанційна участь студентів Лук’яненко Р., Богатиренко О., П’ятачук Ю., Кузькіна О., Мороз І., Трескіної А., Панасенко М., Шейко С. з публікацією матеріалів у VI Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції “Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі” на базі Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь).

Наукові заходи, що відбулися на базі інституту за участю зарубіжних представників:

 1. 20 – 21 жовтня 2011 року – VI Міжнародна науково-практична конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” за заочною участю Джеймса Діка, професора педагогіки, співдиректора Центру економічної освіти Університету Небраска (м. Омаха, США) та Йозефа Хабера, завідувача кафедри міжнародних відносин Школи бізнесу Познані, факультет в м. Хожув (Республіка Польща)
 2. 19 – 20 квітня 2012 року – ХІ Всеукраїнська науково-практична конференції студентів та аспірантів “Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів”. У конференції взяли участь 245 учасників, з них: із зарубіжжя – 18: Республіка Білорусь (18); з України – 227: м. Київ (23), м. Суми (12), м. Львів (30), м. Харків (8), м. Дніпропетровськ (1), м. Донецьк (2), м. Бердянськ (1), м. Миколаїв (1), м. Севастополь (5), м. Луцьк (1), м. Умань (1), м. Краматорськ (1), м. Запоріжжя (3), м. Тернопіль (15), м. Житомир (2), м. Одеса (1), м. Черкаси (120).

Протягом 2010/2011 навчального року науково-педагогічні працівники ЧІБС брали участь у таких міжнародних заходах:

З 13 по 16 жовтня 2010 року доцент кафедри банківської справи к.е.н Люзняк М. Е. взяла участь у міжнародній науковій конференції “Реструктуризація у світлі нових економічних викликів: управління-стратегія-аналіз”, що відбулась у Краківському економічному університеті (м. Краків, Республіка Польща). Тема доповіді “Особливості ефективного управління діяльністю банків на регіональному сегменті фінансового ринку”.

З 07 по 14 листопада 2010 року завідувач кафедри фінансів д.е.н., доцент Пустовійт Р. Ф. і завідувач кафедри філософії та суспільних наук к.філос.н., доцент Руденко І. І. взяли участь у семінарі “Освіта та Європейська інтеграція”, що проводився Державною агенцією громадянської освіти Баден-Вюртемберг (м. Бад-Урах, Німеччина)

З 15 по 17 листопада 2010 року завідувач науково-дослідної лабораторії к.е.н. Іоненко К. В. та доцент кафедри банківської справи к.е.н., доцент Білокінь Г. М. взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції “Управління інноваціями-2010”, що відбулася в Інституті проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської академії наук (м. Москва, Російська Федерація. Дистанційна участь заступника директора з наукової роботи к.т.н., доцента Пантєлєєвої Н. М. з публікацією тез доповіді на тему “Формування інноваційної банківської системи: стратегічний аспект”.

З 24 по 28 листопада 2010 року викладач кафедри фінансів Харченко А. М. взяв участь у V Міжнародному банківському форумі “Сучасна банківська система: стан, проблеми та перспективи розвитку”, який відбувся у Міжнародному банківському інституті (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Виступ з доповіддю на тему “Банківські інвестиції в контексті посткризового розвитку економіки”

З 26 по 28 січня 2011 року старший викладач кафедри вищої математики та інформаційних технологій Горідько Н. П. взяла дистанційну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика модернізації в Росії” на базі Кубанського державного університету (м. Сочі, Російська Федерація). Публікація тез доповіді на тему “Эконометрическая диагностика технологического насыщения современных макросистем и проблема акселератора”

З 16 по 20 лютого 2011 року доцент кафедри банківської справи к.е.н. Костогриз В. Г. та викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Лук’янець О. В. відвідали Поліський державний університет (м. Пінськ, Республіка Білорусь) з метою узгодження переліку аспектів у межах наукових досліджень з кафедрами банківської справи та бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Поліського державного університету, погодження списку авторів, структури та термінів написання спільних монографій за наслідками даних наукових досліджень, налагодження співпраці між спорідненими кафедрами та подальший розвиток відносин

З 01 по 02 квітня 2011 року доцент кафедри обліку і аудиту к.е.н, доцент Саюн А. О. взяла участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми економіки і нові технології викладання (Смірновські читання)”, яка відбулась у Міжнародному банківському інституті (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Тема доповіді “Особливості впровадження управлінського обліку на підприємствах”.

З 05 по 07 квітня 2011 року старший викладач кафедри банківської справи Діденко С. В. взяв участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції “Модернізація економіки і суспільства”, що відбулась на базі Вищої школи економіки (м. Москва, Російська Федерація) за участю Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду. Тема доповіді “Організаційно-економічні аспекти ризиків банківської діяльності”.

З 04 по 08 травня 2011 року доцент кафедри банківської справи к.е.н., доцент Білокінь Г. М. взяла участь у II Міжнародній науково-практичній конференції з питань банківської економіки “Банківська система: стійкість та перспективи розвитку”, що відбулася у Поліському державному університеті (м. Пінськ, Республіка Білорусь) з доповіддю “Зменшення ризику в системі управління кредитними операціями банку”. Дистанційна участь з публікацією матеріалів конференції: Іоненко К. В. (тези доповіді “Менеджмент доверия в системе финансово-кредитных отношений”); Ткаченко Н. В. (тези доповіді “Конкурентные преимущества коммерческих банков в сфере негосударственного пенсіонного обеспечения”); Третяк Н. М. (тези доповіді “Діагностика банківського кредитування сільськогосподарських підприємств України”)

З 14 по 24 червня 2011 року викладач кафедри фінансів Харченко А.М. взяв участь у роботі Міжнародної школи молодих дослідників (ISYR) “Літня академія – 2011” на тему: “Світова економічна криза і її вплив на розвиток фінансового сектору: структура капіталу, корпоративне управління, державне регулювання”, що проходила у Фінансовому університеті при Уряді Російської Федерації (м. Москва, РФ).

З 21 по 25 червня 2011 року директор Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ, к.е.н., професор Дмитренко М.Г. відвідав Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) з метою обговорення напрямів співробітництва в освітній та науковій діяльності щодо підготовки спеціалістів для фінансово-кредитної сфери, методів та технологій організації навчально-виховного та науково-дослідного процесів, а також укладення договору про співробітництво.

Важливою формою Міжнародної науково-освітянської діяльності інституту є спільний науковий проект з Інститутом проблем управління ім. В.О. Трапезнікова на тему: “Визначення системи індикаторів регулювання і контролю діяльності банку на кредитному і депозитному ринках” та з Поліським державним університетом на тему: “Ефективність діяльності банків”.

Участь студентів у міжнародних заходах за кордоном:

З 20 по 28 листопада 2010 року студенти інституту Дмитращенко Ірина, Коркоц Ана та Пантєлєєва Ксенія пройшли практичне навчання у Національному банку Польщі (м. Варшава). Студенти вивчали вплив фінансово-економічної кризи на діяльність польських банків та заходи стабілізації фінансової системи та політику Національного банку Польщі щодо підтримки стабільності національної грошової одиниці в умовах формування єдиного валютного простору ЄС.

З 24 по 28 листопада 2010 року Лук’яненко Руслан та Тригубенко Марина взяли участь у V Міжнародному банківському форумі на тему “Сучасна банківська система: стан, проблеми та перспективи розвитку”, що відбувся на базі Міжнародного банківського інституту (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). У ході форуму відбулося обговорення актуальних питань щодо сучасного стану банківської системи, аналізу кризових передумов на світових фінансових ринках та пошуку шляхів формування посткризової архітектури фінансової системи, а також дослідження розвитку банківського середовища та його впливу на кар’єрне зростання банківських фахівців.

З 15 по 19 грудня 2010 року Баланіна Сніжана та Дземішкевич Ігор взяли участь у V Міжнародній студентській науковій конференції регіональних університетів “Студентська наукова зима в Бресті-2010”, яка відбулась на базі Брестського державного технологічного університету (м. Брест, Республіка Білорусь). По закінченні конференції студенти отримали сертифікати.

З 30 березня по 01 квітня 2011 року Кікоть Катерина, Погрібняк Євгеній, Богатиренко Ольга, Калініченко Яна взяли участь у V Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції “Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі” у Поліському державному університеті Національного банку Республіки Білорусь (м. Пінськ, Республіка Білорусь). У ході конференції було обговорено основні питання макроекономічних процесів у національній економіці, монетарної політики, удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, фінансів та фінансових ринків в сучасних умовах тощо. По закінченні конференції усім учасникам були вручені дипломи 1, 2 та 3-го ступеня.

Наукові заходи, що відбулися на базі інституту за участю зарубіжних представників:

 1. V Міжнародна науково-практична конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків”; наукові семінари, круглі столи, цикл лекцій для студентів за участю д.е.н. Ніжегородцев Р. М., г.н.с. Інституту проблем управління ім. В. О. Трапезнікова РАН, м. Москва, Російська Федерація; лекції для студентів зарубіжних учених Карла Уільяма Ві, Dr. The George Washington University, радника по стратегічному плануванню і розвитку бізнесу “Соджиц Корпорейшн”, м. Вашингтон, США та Маркуса Хартманна, Dr. oec. of University of St. Gallen, Switzerland, представника Швейцарського корпусу експертів Swisscontact, Швейцарія.
 2. X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених “Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів” за участю 33 студентів Поліського державного університету (м. Пінськ, Республіка Білорусь), в тому числі 5 очно.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.